SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
3
1
0
3
0
Kết quả giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 31 Tháng Giêng 2020 10:50:00 CH

Về công khai kết luận thanh tra do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Công khai Kết luận thanh tra số 5437/KL-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn xã Đông Thạnh (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2018)

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã thành lập Đoàn Thanh tra về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn xã Đông Thạnh (từ ngày từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2018).

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành Kết luận thanh tra số 5437/KL-UBND về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn xã Đông Thạnh (từ ngày từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2018), kết luận nội dung như sau:

1. Về quản lý việc chấp hành pháp luật của các chủ đầu tư được cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, trên địa bàn xã Đông Thạnh, có 655 trường hợp thông báo khởi công xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp. Trong đó, có 29 trường hợp (sai nội dung giấy phép xây dựng) xây dựng vi phạm trật tự xây dựng và đã xử lý, cụ thể:

Trong năm 2017: 21 trường hợp.

Trong năm 2018: 08 trường hợp.

Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, trên địa bàn xã Đông Thạnh, có 20 công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng, cụ thể:

 

 

Trong năm 2017: 06 trường hợp.

 

 

 

 

Trong năm 2018: 14 trường hợp.

 

 

Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh đã phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn huyện kiểm tra, thực hiện lập hồ sơ xử lý vi phạm chính đối với 49 trường hợp vi phạm sai phép, không phép nêu trên theo quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai, xây dựng và Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh lưu giữ hồ sơ theo từng vụ việc, nhưng chưa lập phụ lục, danh mục hồ sơ, chưa thể hiện đầy đủ các tài liệu hồ sơ có liên quan. Trong quá trình thanh tra, Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh báo cáo chưa thống nhất số liệu về các trường hợp vi phạm về lĩnh vực xây dựng.

 

 

2. Về chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng.

Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, trên địa bàn xã Đông Thạnh, có 49 trường hợp vi phạm sai phép, không phép. Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh, Đội Thanh tra địa bàn huyện kiểm tra và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với 49 trường hợp nêu trên theo quy định của pháp luật về xây dựng và Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2.1. Đối với các trường hợp tồn đọng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh có phối hợp, kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, ban hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định và ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện xử lý các công trình vi phạm theo các Quyết định có hiệu lực pháp luật về lĩnh vực xây dựng của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh ban hành.

Tuy nhiên, việc thực hiện các Quyết định xử lý có biện pháp cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm còn chậm, không thực hiện chốt chặn để công trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng, dẫn đến việc khó khăn trong công tác xử lý cưỡng chế phá dỡ công trình theo các Quyết định đã có hiệu lực pháp luật như trường hợp của chủ đầu tư Nguyễn Văn Của, Vũ Duy Lâm; chưa ban hành Quyết định xử lý vi phạm về lĩnh vực xây dựng, không chốt chặn để công trình tiếp tục thi công xây dựng đối với Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Đông theo quy định.

Trách nhiệm thuộc Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh được quy định tại Điều 66, Điều 73, Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; khoản 2 Điều 10 và khoản 3 Điều 14, khoản 2 Điều 15 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Cụ thể:

- Ông Nguyễn Văn Chung – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh.

- Ông Hà Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh phụ trách quản lý đô thị.

- Bà Trần Thị Thúy Hằng, giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến nay, phụ trách địa bàn Ấp 1, xã Đông Thạnh.

- Ông Nguyễn Văn Quyền, giai đoạn từ ngày 01 tháng 3 năm 2017 đến nay, phụ trách địa bàn Ấp 6, xã Đông Thạnh.

- Ông Nguyễn Thanh Sang, giai đoạn từ ngày 01 tháng 5 năm 2017 đến nay, phụ trách địa bàn Ấp 4, xã Đông Thạnh.

1.2.2. Đối với các công trình được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng đưa vào sử dụng làm kho, xưởng sản xuất hoặc phân thành nhiều căn riêng biệt.

Trong quá trình thi công xây dựng, các cơ quan chức năng thuộc xã, huyện, Thanh tra Sở Xây dựng có kiểm tra việc chấp hành của các chủ đầu tư trong hoạt động xây dựng và lập hồ sơ xử lý đối với các chủ đầu tư có hành vi vi phạm xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (công trình xây dựng của các chủ đầu tư Phan Văn Phương – Nguyễn Thị Yến, Phan Văn Phương, Nguyễn văn Bình, Nguyễn Đình Năng).

Việc các chủ đầu tư được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng khi xây dựng hoàn thiện, đưa vào sử dụng làm kho, xưởng sản xuất là hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại khoản 11 Điều 12 Luật Xây dựng năm 2014. Báo cáo của Đội Thanh tra địa bàn huyện, việc xử lý hành vi vi phạm sử dụng công trình xây dựng sai công năng, sai kiến trúc mặt ngoài công trình không được quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

Việc chủ đầu tư xây dựng giấy phép nhà ở riêng lẻ nhưng phân thành nhiều căn riêng biệt là hành vi vi phạm theo Điều 98 Luật xây dựng năm 2014, chủ đầu tư tự ý trổ thêm cửa tuy không thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc, nhưng trường hợp chủ đầu tư trổ thêm cửa đi có kết hợp xây dựng ngăn vách, xây dựng thêm cầu thang để chia công trình thành nhiều căn nhỏ sẽ ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính của công trình (ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của móng, cột, dầm), làm thay đổi công năng sử dụng (từ nhà ở riêng lẻ thành những căn hộ riêng biệt) ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Qua kết quả kiểm tra 16 trường hợp được Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy phép xây dựng (loại công trình: nhà ở riêng lẻ) trên địa bàn xã Đông Thạnh, có 08/16 trường hợp thi công xây dựng và đưa vào sử dụng làm kho, xưởng, cơ sở gia công như trường hợp Đặng Vi Văn, Ngô Trường – Trần Thị Lừng, Huỳnh Công Hiền, Tạ Văn Tuyển, Huỳnh Thị Thanh Nghĩa, Nguyễn Đình Năng – Đỗ Thị Hằng và 03/16 trường hợp thi công xây dựng phân thành nhiều căn nhà riêng biệt như trường hợp Trịnh Minh Dũng – Trịnh Thị Long, Phan Văn Phương, Phan Văn Phương – Nguyễn Thị Yến; có 04/16 trường hợp xây dựng tăng diện tích tầng trệt như trường hợp Phan Văn Phương – Nguyễn Thị Yến, Phan Văn Phương, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Đình Năng.

Việc kiểm tra xử lý, ngăn chặn chưa kịp thời theo quy định, trách nhiệm kiểm tra xử lý thuộc về Đội Thanh tra địa bàn huyện được quy định tại Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 69, Điều 70 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ; Điều 4, Điều 10 và Khoản 2 Điều 11 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh chưa báo cáo kịp thời cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện xem xét, để có ý kiến chỉ đạo và chưa thực hiện phối hợp kiểm tra theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh phụ trách đô thị.

Như vậy, việc các công trình được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng đưa vào sử dụng làm kho, xưởng sản xuất hoặc phân thành nhiều căn nhà, các cơ quan chức năng chưa có biện pháp ngăn chặn và xử lý hiệu quả. Đồng thời, chưa có quy định cụ thể việc xử lý đối với hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 12 Luật Xây dựng năm 2014.

3. Về công tác thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện liên quan đến quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, lĩnh vực xây dựng.

Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh chưa chấp hành báo cáo số liệu về các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng theo yêu cầu của Đoàn thanh tra được quy định Điều 10 Luật Thanh tra năm 2010. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh.

Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện đã rà roát, cung cấp 21 văn bản của Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh kiểm tra, xử lý liên quan lĩnh vực trật tự xây dựng trong năm 2017 và năm 2018.

Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh đã triển khai, thực hiện 12/21 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; 02/21 văn bản chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục kiểm tra, xử lý công trình xây dựng tái vi phạm, nhưng Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh chưa thực hiện báo cáo và 07/21 văn bản Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh chưa thực hiện báo cáo theo chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh phụ trách quản lý đô thị và công chức Địa chính – xây dựng phụ trách quản lý lĩnh vực xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh.

 

 

4. Các biện pháp xử lý.

Từ các cơ sở nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chỉ đạo như sau:

4.1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh.

Tổ chức thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với các thiếu sót nêu trên của cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh theo quy định, cụ thể:

4.1.1. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Chung – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh đã để xảy ra các thiếu sót nêu sau:

Do chưa thực hiện tốt vai trò là Thủ trưởng đơn vị; thiếu kiểm tra, đôc đốc và chỉ đạo cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện liên quan lĩnh vực đất đai, xây dựng; chưa chấp hành báo cáo số liệu về các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng theo yêu cầu của Đoàn thanh tra được quy định Điều 10 Luật Thanh tra năm 2010.

Thiếu kiểm tra, chỉ đạo cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các Quyết định xử lý có biện pháp cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm, không thực hiện chốt chặn để công trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng, dẫn đến việc khó khăn trong công tác xử lý cưỡng chế phá dỡ công trình theo các Quyết định đã có hiệu lực pháp luật như trường hợp của chủ đầu tư Nguyễn Văn Của, Vũ Duy Lâm; chưa ban hành Quyết định xử lý vi phạm về lĩnh vực xây dựng, không chốt chặn để công trình tiếp tục thi công xây dựng đối với Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Đông theo quy định tại Điều 66, Điều 73, Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; khoản 2 Điều 10 và khoản 3 Điều 14, khoản 2 Điều 15 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4.1.2. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Hà Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh phụ trách quản lý đô thị (giai đoạn từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 đến nay) đã để xảy ra các thiếu sót nêu sau:

Do chưa chấp hành báo cáo số liệu về các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng theo yêu cầu của Đoàn thanh tra được quy định Điều 10 Luật Thanh tra năm 2010 và thiếu kiểm tra, đôc đốc và chỉ đạo cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện liên quan lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Thiếu kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công chức thuộc lĩnh vực quản lý thực hiện các Quyết định xử lý có biện pháp cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm, không thực hiện chốt chặn để công trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng, dẫn đến việc khó khăn trong công tác xử lý cưỡng chế phá dỡ công trình theo các Quyết định đã có hiệu lực pháp luật như trường hợp của chủ đầu tư Nguyễn Văn Của, Vũ Duy Lâm; chưa ban hành Quyết định xử lý vi phạm về lĩnh vực xây dựng, không chốt chặn để công trình tiếp tục thi công xây dựng đối với Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Đông theo quy định tại Điều 66, Điều 73, Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; khoản 2 Điều 10 và khoản 3 Điều 14, khoản 2 Điều 15 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

 4.1.3. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Quyền – Công chức Địa chính – Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Đông Thạnh phụ trách địa bàn Ấp 5, 6 và 7, đã để xảy ra các thiếu sót nêu sau:

Do chưa tham mưu thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện liên quan lĩnh vực đất đai, xây dựng như Công văn số 4945/UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả kiểm tra công trình xây dựng Khu 3 Lò Chén Ấp 7, xã Đông Thạnh, Công văn số 4167/UBND ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả kiểm tra công trình xây dựng tại Công ty TNHH Giải trí Kington xã Đông Thạnh; không tham mưu báo cáo số liệu về các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng theo yêu cầu của Đoàn thanh tra được quy định Điều 10 Luật Thanh tra năm 2010.

Việc tham mưu thực hiện các Quyết định xử lý có biện pháp cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm còn chậm, không thực hiện chốt chặn để công trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng, dẫn đến việc khó khăn trong công tác xử lý cưỡng chế phá dỡ công trình theo các Quyết định đã có hiệu lực pháp luật như trường hợp của chủ đầu tư Nguyễn Văn Của theo quy định tại Điều 66, Điều 73, Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; khoản 2 Điều 10 và khoản 3 Điều 14, khoản 2 Điều 15 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4.1.4. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Thanh Sang – Công chức Địa chính – Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Đông Thạnh phụ trách địa bàn Ấp 3 và 4, đã để xảy ra các thiếu sót nêu sau:

Do chưa tham mưu thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện liên quan lĩnh vực đất đai, xây dựng như Công văn số 4945/UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả kiểm tra công trình xây dựng Khu 3 Lò Chén Ấp 7, xã Đông Thạnh, Công văn số 4167/UBND ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả kiểm tra công trình xây dựng tại Công ty TNHH Giải trí Kington xã Đông Thạnh; không tham mưu báo cáo số liệu về các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng theo yêu cầu của Đoàn thanh tra được quy định Điều 10 Luật Thanh tra năm 2010.

Do chưa tham mưu, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng, không chốt chặn để công trình tiếp tục thi công xây dựng đối với Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Đông theo quy định tại Điều 66, Điều 73, Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; khoản 2 Điều 10 và khoản 3 Điều 14, khoản 2 Điều 15 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4.1.5. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Trần Thị Thúy Hằng – Công chức Địa chính – Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Đông Thạnh phụ trách địa bàn Ấp 1 và 2, đã để xảy ra các thiếu sót nêu sau:

Do chưa tham mưu thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện liên quan lĩnh vực đất đai, xây dựng như Công văn số 4928/UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện, Công văn số 6207/UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về kiểm tra, xử lý công trình xây dựng không phép tại địa chỉ Tổ 4, Ấp 1, xã Đông Thạnh, Công văn số 4825/UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về báo cáo kết quả xử lý đối với công trình xây dựng không phép tại xã Đông Thạnh theo thông tin phản ánh của người dân; không tham mưu báo cáo số liệu về các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng theo yêu cầu của Đoàn thanh tra được quy định Điều 10 Luật Thanh tra năm 2010.

Việc tham mưu thực hiện các Quyết định xử lý có biện pháp cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm còn chậm, không thực hiện chốt chặn để công trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng, dẫn đến việc khó khăn trong công tác xử lý cưỡng chế phá dỡ công trình theo các Quyết định đã có hiệu lực pháp luật như trường hợp của chủ đầu tư Vũ Duy Lâm theo quy định tại Điều 66, Điều 73, Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; khoản 2 Điều 10 và khoản 3 Điều 14, khoản 2 Điều 15 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh báo cáo kết quả kiểm điểm bằng văn bản cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Nội vụ huyện và Thanh tra huyện) trước ngày 09 tháng 11 năm 2019.

Chủ trì, phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn huyện, Đội Quản lý trật tự đô thị huyện kiểm tra, xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm về lĩnh vực xây dựng nêu trên; tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Nội vụ và Thanh tra huyện) thời hạn đến trước ngày 09 tháng 11 năm 2019.

Chỉ đạo cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý tăng cường, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quản lý và báo cáo cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện để xem xét, có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

4.2. Giao Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện.

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện văn bản kiến nghị Sở Xây dựng kiểm điểm xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức của Đội Thanh tra địa bàn huyện Hóc Môn – trực thuộc Sở Xây dựng đối với các sai phạm liên quan kiểm tra xử lý, ngăn chặn chưa kịp thời theo quy định các trường hợp xây dựng tăng diện tích tầng trệt như trường hợp Phan Văn Phương – Nguyễn Thị Yến, Phan Văn Phương, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Đình Năng, được quy định tại Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 69, Điều 70 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ; Điều 4, Điều 10 và Khoản 2 Điều 11 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh đối với Đội Thanh tra địa bàn huyện Hóc Môn – trực thuộc Sở Xây dựng do chưa thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định đã có hiệu lực pháp luật đối với Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh.

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố, các Sở ngành Thành phố hướng dẫn xử lý các trường hợp được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng đưa vào sử dụng làm kho, xưởng sản xuất và có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng về quy định xử lý vi phạm hành chính, biện pháp chế tài đối với các công trình được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng đưa vào sử dụng làm kho, xưởng sản xuất.

Báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Thanh tra huyện), thời gian thực hiện đến trước ngày 09 tháng 11 năm 2019.

4.3. Giao Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

Theo dõi, hướng dẫn đơn vị thực hiện tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các thiếu sót nêu trên của đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy định; tham mưu các thủ tục xử lý theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Thanh tra huyện) thời hạn trước ngày 09 tháng 11 năm 2019.

 

 

 

4.4. Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm (nếu có) về lĩnh vực môi trường và đất đai đối với các trường hợp xây dựng được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng đưa vào sử dụng làm kho, xưởng sản xuất, nhà phân căn nêu trên theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Thanh tra huyện) thời hạn đến trước ngày 09 tháng 11 năm 2019.

4.5. Giao Trưởng Công an huyện Hóc Môn.

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) về lĩnh vực hoạt động sản xuất, phòng cháy chữa cháy đối với các trường hợp xây dựng được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng đưa vào sử dụng làm kho, xưởng sản xuất nêu trên theo đúng quy định.

 

 

4.6. Giao Chánh Thanh tra huyện.

 

 

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của các đơn vị theo đúng tiến độ quy định.

Báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản cho Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện theo đúng tiến độ quy định; gửi Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét trách nhiệm của tổ chức Đảng, Đảng viên theo quy định.


Công khai Kết luận thanh tra số 6265/KL-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng liên quan đến công trình xây dựng tại ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp.

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã thành lập Đoàn thanh tra đối với Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng liên quan công trình xây dựng tại ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra tại đơn vị xã Tân Hiệp.

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành Kết luận thanh tra số 6265/KL-UBND về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng liên quan công trình xây dựng tại ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, kết luận nội dung như sau:

 

 

1. Về công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, xây dựng; quá trình xử lý vi phạm hành chính liên quan đến công trình xây dựng tại địa bàn ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp.

1.1. Về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất; quá trình giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vị trí khu đất thuộc thửa số 138, tờ bản đồ số 14 (Tài liệu năm 2004) thuộc ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, có tổng diện tích là 4.020,5 m2. Đất có nguồn gốc do ông Trần Văn Hùng quản lý, kê khai, sử dụng.

Ngày 24 tháng 5 năm 2011, ông/bà Trần Văn Hùng và Trương Thị Tảo được Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC750162 (số vào sổ GCN CH00405) tại vị trí thửa đất số 138, tờ bản đồ số 14 (Tài liệu năm 2004), với diện tích là 4.020,5 m2, mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm khác. Trên Giấy chứng nhận thể hiện, họa đồ là Đất trống và Ghi chú nêu: “Phần chi tiết xem Bản đồ hiện trạng vị trí số 258/ĐĐTV/2010 ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Công ty TNHH-DV Bất động sản Thảo Việt” có 03 công trình cột gỗ, mái ngói; do ông Trần Văn Hùng có cam kết về việc không ghi tài sản trên đất ngày 02 tháng 8 năm 2010 (được Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp xác nhận ngày 27 tháng 01 năm 2011).

Như vậy, việc Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC750162 ngày 24 tháng 5 năm 2011, cho ông Trần Văn Hùng thể hiện Đất trống là phù hợp với quy định tại Điều 14 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.

Ngày 04 tháng 8 năm 2011, ông/bà Trần Văn Hùng và Trương Thị Tảo chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất nêu trên cho ông Trương Đức Hoàng.

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, ông Trương Đức Hoàng chuyển quyền sử dụng đất nêu trên cho ông Nguyễn Phi Long.

1.2. Về quá trình giải quyết cập nhật biến động chuyển quyền sử dụng đất giữa ông Trương Đức Hoàng và ông Nguyễn Phi Long tại vị trí nêu trên.

Theo Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy trình giải quyết, quy trình liên thông giải quyết chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện không có chuyển Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

Tuy nhiên, khi giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn vẫn có Phiếu đề nghị Ủy ban nhân dân xã – thị trấn thực hiện xác minh hiện trạng, xác nhận tình trạng tranh chấp đai theo Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn trước đây.

Như vậy, Ủy ban nhân dân xã – thị trấn không tham gia quy trình giải quyết chuyển quyền sử dụng đất theo Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hóc Môn lập Phiếu đề nghị Ủy ban nhân dân xã – thị trấn có xác minh, xác nhận các nội dung mà không chủ trì, phối hợp là chưa đảm bảo, chưa phù hợp với quy định tại Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Liên quan hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Phi Long, Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp kiểm tra, xác minh hiện trạng tại khu đất của ông Nguyễn Phi Long nhận chuyển nhượng theo Phiếu đề nghị số 15819/CNHM chuyển ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp có xác nhận: thửa đất 138, tờ bản đồ số 14, diện tích 4.020,5m2, loại đất HNK; hiện trạng thửa đất: đất trống; tình trạng tranh chấp nhà đất: không tranh chấp.

Tuy nhiên, việc xác minh hiện trạng tại khu đất nêu trên của Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp vào ngày 23 và 26 tháng 11 năm 2018 được lập cùng một biên bản ngày 23 tháng 11 năm 2018 là chưa đảm bảo tính chính xác của sự việc xảy ra ở mỗi thời điểm. Cụ thể, theo báo cáo của bà Huỳnh Thị Minh Triết – công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã Tân Hiệp và ông Huỳnh Văn Chính – Trưởng Ban nhân dân ấp Thới Tây 1, vào ngày 23 tháng 11 năm 2018 ghi nhận hiện trạng trên đất có các công trình cột gỗ và ngày 26 tháng 11 năm 2018 ghi nhận hiện trạng là đất trống. Trách nhiệm để xảy ra thiếu sót nêu trên thuộc về bà Huỳnh Thị Minh Triết – công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã Tân Hiệp.

1.3. Quá trình xử lý vi phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng liên quan công trình xây dựng của chủ đầu tư ông Nguyễn Phi Long tại vị trí thửa đất số 138, tờ bản đồ số 14 (Tài liệu năm 2004) ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp.

Trong tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp có phối hợp cùng Ban nhân dân ấp Thới Tây 1 kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm về lĩnh vực đất đai đối với chủ đầu tư ông Nguyễn Phi Long tại vị trí khu đất nêu trên.

Trong quá trình xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với chủ đầu tư ông Nguyễn Phi Long, Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp chưa kiểm tra, xử lý kịp thời (cụ thể: khi Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp kiểm tra, lập hồ sơ xử lý, công trình xây dựng hoàn thiện); thiếu kiểm tra trong việc thực hiện quy trình xử lý vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư ông Nguyễn Phi Long dẫn đến các sai sót, phải đính chính, thu hồi, không đảm bảo thời gian theo quy định; dẫn đến, chậm thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Trách nhiệm thuộc về Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp, cụ thể:

(1). Đối với ông Nguyễn Ngọc Trinh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp.

Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, kiểm tra đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý trong việc tuần tra, kiểm tra và xử lý chưa kịp thời đối với hành vi vi phạm của chủ đầu tư ông Nguyễn Phi Long được quy định tại Khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai năm 2013 và mục 1 Điều 4 Quyết định 152/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp.

Trong việc ký, ban hành Quyết định số 82/QĐ-CCXP ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp đã để xảy ra các sai sót (cụ thể: lỗi đánh máy, thời gian quyết định có hiệu lực pháp luật và thời gian thực hiện quyết định), dẫn đến, phải thu hồi, hủy bỏ được quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(2). Đối với bà Trần Thị Thanh Diễm – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp phụ trách quản lý lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Chưa tham mưu tốt cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao, phân công được quy định tại Mục 2 Điều 4 Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp.

Thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với công chức thuộc lĩnh vực phụ trách trong việc chậm kiểm tra, xử lý và có sai sót trong việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng cột gỗ, mái ngói của chủ đầu tư Nguyễn Phi Long được quy định tại Khoản 1 Điều 3, Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Mục 2 Điều 4 Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp.

Trong việc ký, ban hành Quyết định số 21/QĐ-XPVPHC ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp không thống nhất việc áp dụng căn cứ pháp luật liên quan để xử lý hành vi vi phạm của chủ đầu tư Nguyễn Phi Long với Biên bản số 04/BB-VPHC về xử phạt vi phạm hành chính ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp, dẫn đến việc phải thu hồi, hủy bỏ được quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Việc chỉ đạo chậm bàn giao và thiếu kiểm tra, đôn đốc công chức thuộc lĩnh vực phụ trách dẫn đến việc chậm bàn giao Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 21/QĐ-XPVPHC ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp cho ông Nguyễn Phi Long biết, để thực hiện (cụ thể: việc giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành từ ngày 21 tháng 01 năm 2019 được thực hiện sau 23 ngày làm việc, kể từ khi nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 vào làm việc) là chưa đúng quy định tại Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

(3). Đối với ông Vũ Thanh Lâm – công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã Tân Hiệp, phụ trách quản lý đất đai, xây dựng tại địa bàn ấp Thới Tây 1.

Trách nhiệm chính trong việc tuần tra, kiểm tra và xử lý được quy định tại Tiết 3 Mục I Phần A Bảng phân công nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp ban hành kèm theo Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp. Theo đó, ông Vũ Thanh Lâm đã chậm phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm.

Tham mưu đề xuất áp dụng căn cứ pháp luật liên quan để xử lý hành vi vi phạm của chủ đầu tư Nguyễn Phi Long tại Biên bản số 04/BB-VPHC về xử phạt vi phạm hành chính ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 21/QĐ-XPVPHC ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp là không thống nhất, dẫn đến việc phải thu hồi, hủy bỏ tại Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp về việc hủy bỏ Quyết định số 21/QĐ-XPVPHC ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp về xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định số 82/QĐ-CCXP ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Trong soạn thảo Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 82/QĐ-CCXP ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp (đã thực hiện chưa chính xác, xảy ra lỗi đánh máy, thời gian quyết định có hiệu lực pháp luật và thời gian thực hiện quyết định chưa thống nhất).

Trong quá trình thực hiện quy trình xử lý vi phạm, ông Vũ Thanh Lâm – công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã được giao phụ trách địa bàn đã có các sai sót như sau: tự sao, lưu đối với Quyết định số 82/QĐ-CCXP ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp chưa đóng dấu, dẫn đến sai sót khi niêm yết Quyết định số 82/QĐ-CCXP ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp chưa đóng dấu tại công trình vi phạm là thực hiện chưa đúng nhiệm vụ được phân công tại Tiết 3 Mục I Phần A Bảng phân công nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp ban hành kèm theo Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp; có sai sót phải sửa chữa, điều chỉnh ngày, tháng, năm tại các biên bản làm việc, biên bản bàn giao quyết định xử phạt vi phạm chính và biên bản niêm yết quyết định cưỡng chế đã ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện các quyết định.

 

 

2. Các biện pháp xử lý.

Từ những căn cứ nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

2.1. Giao Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp.

Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tổ chức thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với các sai phạm nêu trên của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp theo quy định, cụ thể:

2.1.1. Kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Ngọc Trinh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp đã để xảy ra các thiếu sót nêu trên.

2.1.2. Kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với bà Trần Thị Thanh Diễm – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp phụ trách quản lý lĩnh vực đất đai, xây dựng đã để xảy ra các thiếu sót nêu trên.

2.1.3. Kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với ông Vũ Thanh Lâm – công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã Tân Hiệp phụ trách quản lý đất đai xây dựng tại địa bàn ấp Thới Tây 1 do đã để ra các sai phạm, thiếu sót nêu trên.

2.1.4. Kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với bà Huỳnh Thị Minh Triết – công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã Tân Hiệp do đã để ra các sai phạm, thiếu sót nêu trên.

Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp báo cáo kết quả kiểm điểm (thông qua Phòng Nội vụ huyện và Thanh tra huyện) trước ngày 28 tháng 12 năm 2019.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm đối với trường hợp vi phạm của chủ đầu tư Nguyễn Phi Long theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Quản lý đô thị huyện và Thanh tra huyện) thời hạn đến trước ngày 28 tháng 12 năm 2019.

Chỉ đạo cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý tăng cường, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn quản lý và báo cáo cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện để xem xét, có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

 

 

2.2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị huyện (Đội Quản lý trật tự đô thị) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý liên quan trường hợp vi phạm của chủ đầu tư Nguyễn Phi Long của Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp.

Báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Thanh tra huyện), thời gian thực hiện đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

 2.3. Giao Phòng Nội vụ huyện.

Theo dõi, hướng dẫn đơn vị thực hiện tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các sai phạm nêu trên của đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy định. Thông báo kết quả xử lý đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xử lý theo thẩm quyền.

Báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Thanh tra huyện) thời hạn trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

 

 

2.4. Giao Thanh tra huyện.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của các đơn vị theo đúng tiến độ quy định.

 

 

Tham mưu chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy để xem xét trách nhiệm của tổ chức Đảng, Đảng viên có liên quan theo quy định. Thời gian thực hiện: trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

 

 

Báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản cho Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện theo đúng tiến độ quy định.

Trên đây là nội dung thông báo về kết quả thanh tra về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn xã Đông Thạnh (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2018); Kết quả thanh tra về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng liên quan đến công trình xây dựng tại ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp.


Số lượt người xem: 2021    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm