SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
2
8
3
0
7
Kết quả giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 28 Tháng Giêng 2021 10:20:00 SA

Công khai Kết luận thanh tra số 383/KL-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tân Xuân (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã ban hành Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tân Xuân (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019).

 

 

Ngày 08/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành Kết luận thanh tra số 383/KL-UBND về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tân Xuân (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019).

 

 

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn thông báo kết luận thanh tra như sau:

 

 

I. Nội dung thanh tra và thời kỳ thanh tra:

 

 

- Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tân Xuân.

 

 

- Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

 

 

II. Kết luận thanh tra:

 

 

1. Ưu điểm:

 

         Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân có ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn xã Tân Xuân, duy trì và thực hiện tốt chế độ giao ban, hội họp định kỳ theo quy định.

 

Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân đã tổ chức thực hiện việc tiếp nhận thông báo ngày khởi công công trình xây dựng được cấp phép của các chủ đầu tư và lập hồ sơ quản lý theo quy định. Ủy ban nhân dân xã cũng đã phối hợp Đội Thanh tra địa bàn huyện – Thanh tra Sở Xây dựng tuần tra, kiểm tra, lập biên bản kiểm tra thực địa theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

Việc giải quyết hồ sơ đăng ký sửa chữa, cải tạo nhà ở được thực hiện theo đúng Quy trình nội bộ được ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân.

 

 

Trong thời kỳ thanh tra, trên địa bàn xã Tân Xuân có 05 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (gồm: 03 trường hợp sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp; 02 trường hợp không có giấy phép xây dựng). Hồ sơ xử lý vi phạm được lập theo từng vụ việc, có lập danh mục hồ sơ, tài liệu có liên quan và lưu giữ đầy đủ. Cả 05 công trình đều đã chấp hành nộp phạt, 04/05 công trình đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, 01 công trình đã thực hiện một phần biện pháp khắc phục hậu quả.

 

 

2. Khuyết điểm, hạn chế:

 

 

Việc phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với công trình của bà Trần Thị Thoa chưa kịp thời. Công trình được xây dựng kéo dài từ 2018 đến năm 2019, chủ đầu tư trổ thêm cửa, xây dựng thêm cầu thang phân thành 10 căn riêng biệt nhưng việc lập biên bản chỉ được thực hiện khi chủ đầu tư hoàn thiện, đưa vào sửa dụng, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 10 và khoản 2 Điều 11 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

Khi chủ đầu tư không tự thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, việc theo dõi, phối hợp đề xuất ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình còn chậm như trường hợp của chủ đầu tư ông/ bà Trần Thị Thoa, Võ Tiến Soa, Nguyễn Thành Nhân chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 “Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 73 của Luật này”; công trình của bà Lê Thị Kim Ánh có quyết định xử phạt ngày 03/9/2019 vẫn chưa được ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

 

 

III. Xử lý và biện pháp xử lý:

 

Để khắc phục các sai sót nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã chỉ đạo như sau:

 

 

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân:

 

1.1. Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân liên quan thuộc quyền quản lý có liên quan đã nêu tại Kết luận thanh tra.

 

 

1.2. Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tân Xuân về:

 

Tăng cường, phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn huyện kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về hoạt động xây dựng đối với các trường hợp được cấp phép xây dựng theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

Có chỉ đạo chấn chỉnh các hạn chế trong việc phối hợp phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, xác minh giải quyết hồ sơ sửa chữa, cải tạo nhà, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, có biện pháp chấn chỉnh và xử lý đối với tập thể, cá nhân không thực hiện đúng trách nhiệm nhiệm vụ được phân công.

 

2. Giao Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban cnhân dân xã Tân Xuân, Đội Thanh tra địa bàn huyện Hóc Môn rà soát pháp lý, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã xử lý công trình xây dựng còn tồn đọng.

 

Chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý vi phạm của Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân.

 

3. Giao Phòng Nội vụ huyện theo dõi, hướng dẫn đơn vị thực hiện tổ chức rà soát trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan theo quy định; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện văn bản kiến nghị Sở Xây dựng kiểm điểm đối với các cán bộ, công chức của Đội Thanh tra địa bàn huyện Hóc Môn có liên quan.

 

 

4. Giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện kết luận thanh tra của các đơn vị theo đúng tiến độ quy định.

Trên đây là nội dung thông báo về kết quả thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tân Xuân (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)

 Số lượt người xem: 435    

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm