SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
2
4
2
9
3
8
Kết quả giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 24 Tháng Giêng 2021 6:19:12 CH
Về công khai kết luận thanh tra do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành  (31/01/2020)
Công khai Kết luận thanh tra số 5437/KL-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn xã Đông Thạnh (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2018) Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã thành lập Đoàn Thanh tra về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng ...
Kết luận thanh tra số 3547/KL-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc chấp hành, thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp và Thới Tam Thôn.  (18/07/2019)
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành, thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp và Thới Tam Thôn. Ngày 12 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành Kết luận thanh tra số 3547/KL-UBND về việc chấp hành, thực hiện pháp luật về ...
Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Phạm Ngọc Thùy Linh  (27/06/2019)
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn nhận được đơn khiếu nại đề ngày 25/3/2019 của bà Phạm Ngọc Thùy Linh, địa chỉ số 12/1N Tô Ký, ấp Tam Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Theo nội dung đơn, bà Linh khiếu nại Quyết định số 4200/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất của bà ...
Kết luận thanh tra số 2981/KL-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong công tác tham mưu giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện Thư xin lỗi  (19/06/2019)
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã thành lập Đoàn Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong công tác tham mưu giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện Thư xin lỗi. Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành Kết luận thanh tra số 2981/KL-UBND về trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong công tác ...
Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Lai Xuân Mai  (10/05/2019)
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn nhận được đơn khiếu nại đề ngày 06 tháng 01 năm 2019 của bà Lai Xuân Mai, địa chỉ: 17 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung đơn, bà Mai khiếu nại Quyết định số 4175/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà ...
Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thị Hạnh (địa chỉ: số 120/6A, Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)  (03/05/2019)
Thực hiện nội dung Công văn số 171/KL-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc ...
Kết luận thanh tra số 1217/KL-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn  (22/03/2019)
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã thành lập Đoàn Thanh tra về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2018). Ngày 21 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành Kết luận thanh tra số 1217/KL-UBND về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất ...
Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hiếu  (18/03/2019)
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hiếu (địa chỉ: 29/3A, ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh). Theo nội dung đơn đề ngày 18 tháng 01 năm 2019, ông Nguyễn Văn Hiếu khiếu nại Quyết định số 6845/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về xử phạt vi ...
Kết luận thanh tra số 1010/KL-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn  (08/03/2019)
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã thành lập Đoàn Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018 (thời điểm từ ngày 02/01/2017 đến ngày 30/12/2017), tại đơn vị: Ủy ban nhân dân Nhị Bình và Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân. Qua kết quả thanh tra, Ủy ban nhân dân ...
Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Minh Đăng  (04/03/2019)
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Minh Đăng (địa chỉ: số 63/1, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh). Theo nội dung đơn đề ngày 29 tháng 11 năm 2018, ông Nguyễn Minh Đăng khiếu nại Quyết định số 4847/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm