SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
0
9
3
1
9
6
LĐTBXH - Tài liệu 26 Tháng Ba 2017 12:17:22 CH
Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2017  (24/03/2017)
Vui lòng tải file đính kèm để xem Kế hoạch chi tiết
Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Hóc Môn  (24/03/2017)
Vui lòng tải file đính kèm để xem Kế hoạch Chi tiết
Về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và hộ chính sách xã hội  (24/03/2017)
Vui lòng tải file đính kèm để xem Hướng dẫn Chi tiết
Hướng dẫn về công tác quản lý, kiểm tra hiệu quả giảm nghèo và cập nhật danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020  (24/03/2017)
Vui lòng tải file đính kèm để xem Hướng dẫn Chi tiết
Hướng dẫn thực hiện chính sách trợ cấp đối với hộ khó khăn đặc biệt thuộc diện hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020  (24/03/2017)
Vui lòng tải file hướng dẫn để xem Chi tiết
Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm đối với lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Hóc Môn  (08/04/2016)
Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm đối với lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Hóc Môn
Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn năm 2016 trên địa bàn huyện Hóc Môn  (08/04/2016)
Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn năm 2016 trên địa bàn huyện Hóc Môn
Kế hoạch khảo lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Hóc Môn  (08/04/2016)
Kế hoạch khảo lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Hóc Môn
Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2015  (09/02/2015)
Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2015
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2014  (09/02/2015)
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá năm 2014

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm