SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
3
1
4
7
5
Phòng Nội Vụ 12 Tháng Năm 2021 9:16:53 CH
Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Hóc Môn năm 2017  (20/08/2017)
Vui lòng click vào đây để tải về nội dung Chi tiết Nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2017: - 01. Kế hoạch và Thông tin Chi tiết yêu cầu Tuyển dụng. - 02. Chỉ tiêu Tuyển dụng ----------------------------------------------------------------- 1. Yêu cầu: Người được tuyển dụng phải có phẩm chất đạo ...
Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  (07/06/2013)
Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
THÔNG BÁO: Thi tuyển công chức trong các cơ quan Hành chính nhà nước năm 2013  (07/06/2013)
THÔNG BÁO: Thi tuyển công chức trong các cơ quan Hành chính nhà nước năm 2013
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm