SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
3
2
2
5
8
Phòng TC-KH 12 Tháng Năm 2021 10:37:42 CH
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện đến quý I năm 2020  (16/04/2020)
VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI FILE ĐÍNH KÈM XEM CHI TIẾT NỘI DUNG CÔNG KHAI
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện đến quý IV năm 2019  (03/02/2020)
VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI FILE ĐÍNH KÈM XEM CHI TIẾT NỘI DUNG CÔNG KHAI
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Hóc Môn  (28/01/2020)
VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI FILE ĐÍNH KÈM XEM CHI TIẾT NỘI DUNG CÔNG KHAI
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện đến quý III năm 2019  (18/10/2019)
VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI FILE ĐÍNH KÈM XEM CHI TIẾT NỘI DUNG CÔNG KHAI
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019  (01/10/2019)
VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI FILE ĐÍNH KÈM XEM CHI TIẾT NỘI DUNG CÔNG KHAI
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Hóc Môn  (01/10/2019)
VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI FILE ĐÍNH KÈM XEM CHI TIẾT NỘI DUNG CÔNG KHAI
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2019  (01/10/2019)
VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI FILE ĐÍNH KÈM XEM CHI TIẾT NỘI DUNG CÔNG KHAI
Công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Hóc Môn  (12/09/2018)
Vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết
Công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Hóc Môn  (22/03/2018)
Về việc Công bố Công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Hóc Môn (Đính kèm Quyết định và Bảng số liệu)
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý IV năm 2017  (22/03/2018)
Về việc Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý IV năm 2017 (Đính kèm Công văn và Bảng số liệu)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm