SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
1
0
4
2
0
1
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị H.Hóc Môn 30 Tháng Năm 2016 4:20:00 CH

Triển khai Kế hoạch phối hợp Tổ chức lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2016

  Ngày 11/5, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện triển khai Kế hoạch phối hợp Tổ chức lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2016 cho cán bộ đảng viên, công chức, quần chúng trên địa bàn huyện nắm vững những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Nội dung chương trình học gồm 18 bài:  Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; kinh tế hàng hóa… Chương trình học 30 ngày, tổng cộng 295 tiết. Dự kiến lớp khai giảng vào ngày 29/5/2016 (Chủ nhật) tại địa điểm Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

   

 

 KHẢI YẾN

 


Số lượt người xem: 1209    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm