SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
3
1
7
7
0
VB Huyện 12 Tháng Năm 2021 9:27:56 CH
Quyết định số 903 v/v giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2011 thuộc nguồn vốn ngân sách của thành phố phân cấp cho huyện quản lý  (03/06/2011)
  
Thông báo kết luận số 59 của đ/c Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trần Công Cảm tại cuộc họp giao ban tiến độ xây dựng hạ tầng thực hiện đề án xã nông thôn mới Xuân Thới Thượng  (11/05/2011)
  
Thông báo số 146 của VP.UBND huyện về kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Công Cảm tại cuộc họp giao ban tiến độ thực hiện đề án xây dựng xã nông thôn mới , xã Xuân Thới Thượng ngày 10/8/2010  (07/04/2011)
  
Thông báo số 68 của VP.UBND huyện về kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Công Cảm tại cuộc họp về đầu tư đường giao thông nông thôn và vận động xây dựng nhà tình thương xã nông thôn mới, xã Xuân Thới Thượng  (07/04/2011)
  
Thông báo số 58 của VP.HU về kết luận của đ/c Trần Công Cảm, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, phó Ban chỉ đạo xây dựng chương trình nông thôn mới huyện Hóc Môn  (07/04/2011)
  
Thông báo số 27 của VP.UBND huyện về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trần Công Cảm tại cuộc họp thống nhất danh mục đầu tư năm 2010 xã nông thôn mới, xã Xuân Thới Thượng  (07/04/2011)
  
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm