SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
3
1
0
4
4
VB UBND TP 12 Tháng Năm 2021 8:47:21 CH
Công văn số 2112 của UBND TP về việc một số chính sách đối với các xã xây dựng nông thôn mới  (17/05/2011)
  
Thông báo 85 của Ban chỉ đạo chương trình nông thôn mới thành phố về báo cáo tình hình NTM tại 6 xã quý I trên địa bàn TP  (26/04/2011)
  
Công văn 1439 của UBND TP v/v triển khai thực hiện thông báo số 45-TB/BCĐNTM của Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới trung ương  (13/04/2011)
  
Công văn 316 về báo cáo danh mục dự án cần ưu tiên để thực hiện hoàn thành chương trình nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong năm 2011 theo chỉ đạo của UBND TP  (13/04/2011)
  
QUYẾT ĐỊNH 15 của UBND TP Về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020  (07/04/2011)
  
Quyết định 648 của UBND TP về việc kiện toàn tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới  (07/04/2011)
  
Quyết định số 2686 của UBND TP về duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của huyện Hóc Môn  (07/04/2011)
  
Quyết định 12 về điều chỉnh giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (07/04/2011)
  
QUYẾT ĐỊNH 10/2009/QĐ-UBND Về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X  (07/04/2011)
  
Công văn số 856 của UBND TP về tập trung triển khai thực hiện Xây dựng đề án nông thôn mới năm 2011  (07/04/2011)
  
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm