SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
4
5
4
6
7
Tin tức sự kiện 31 Tháng Tám 2020 10:05:00 CH

Đại hội đại biểu lần Thứ XII

Trong 3 ngày 26,27,28/8, Huyện ủy khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần Thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Trương Thành Hỷ - Cán bộ lão thành cách mạng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Công Trình; Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Đồng chí Trần Văn Khuyên - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Dương hồng Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Lý Hiếu Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, phó Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Trương Thị Mỹ hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện cùng với sự tham dự của 253 đảng viên, đại diện cho 6.800 đảng viên toàn Đảng bộ huyện.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Khuyên nhấn mạnh: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Khóa XI, Đảng bộ huyện Hóc Môn đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Hầu hết kết quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đều đạt và vượt. Bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới; Từng bước hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã và huyện. Đời sống người dân được nâng cao; An ninh trật tự được củng cố… Đại hội đặt mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, phục vụ tốt đời sống nhân dân; xây dựng lộ trình, định hướng đến giai đoạn 2025 - 2030 huyện Hóc Môn trở thành quận…

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế huyện tăng trưởng ổn định, bình quân đạt 15,71%/ năm; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng "Thương mại - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp"; Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân gần 19,83%/ năm, chiếm tỷ trọng gần 45,66% trong cơ cấu kinh tế; Huyện chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại 10 xã và Đề án xây dựng huyện nông thôn mới; Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sâu rộng Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Thành ủy, Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo và chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện. Từ năm 2018 đến nay, tình hình quản lý đất đai, trật tự xây dựng từng bước đi vào nề nếp, kết hợp triển khai phần mềm "Hóc Môn trực tuyến" giúp người dân phản ánh tình hình vi phạm xây dựng, đất đai trên địa bàn huyện; Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện thường xuyên, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân huyện cùng chung tay, góp sức phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh như tay chân miệng, sốt xuất huyết, dịch tả lợn Châu Phi, viêm đường hô hấp cấp Covid-19; Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững theo hướng đa chiều; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, công tác xây dựng Đảng được chú trọng…

Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16%/ năm; Đến năm 2025, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm trên 50%. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân từ 10%/ năm trở lên. Huyện phấn đấu tạo việc làm mới cho 20.000 lượt lao động; Giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực đạt trên 99%. Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng và 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ huyện phát triển từ 200 đảng viên mới trở lên. Đại hội cũng đề ra 4 chương trình, đề án trọng điểm gồm: Chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; Đề án xây dựng huyện Hóc Môn đạt hệ thống các tiêu chí để trở thành quận giai đoạn 2021 - 2030; Đề án xây dựng ngõ, xóm xanh, sạch đẹp, an toàn; Đề án phát triển du lịch huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong đó, huyện sẽ tổ chức công bố, công khai thực hiện và quản lý các đồ án quy hoạch chặt chẽ; rà soát điều chỉnh tổng thể theo quy định đối với các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 để phủ kín toàn huyện, các đồ án thiết kế đô thị các trục động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo quy định, đảm bảo các tiêu chí xây dựng huyện Hóc Môn thành quận…

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Lưu Quang biểu dương những kết quả Đảng bộ và Nhân dân huyện đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được kết quả quan trọng và đạt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Báo cáo chính trị của Đại hội đã thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe, đổi mới, sáng tạo, dân chủ và đoàn kết, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm; Tập trung trí tuệ đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mang tính đột phá, làm cơ sở đẩy nhanh quá trình phát triển toàn diện của huyện.  

 

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị: Huyện chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 cho phù hợp tình hình thực tế. Tập trung thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch; Đảng bộ huyện cần chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hóc Môn đạt hệ thống các tiêu chí để trở thành Quận trong 10 năm tới; Huyện cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để chuẩn bị tốt nhất cho quá trình chuyển mình của huyện thành Quận mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường; Đẩy mạnh phát triển văn hoá - xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, tạo nền tảng tinh thần xã hội vững chắc. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Phát huy thành tựu giảm nghèo, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, theo hướng đa chiều; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; Tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của Nhân dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ cơ sở…

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần Thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 41 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố.    

 

                                                                                 MINH CHÂU


Số lượt người xem: 1338    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm