SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
2
9
1
3
6
Cải cách Hành chính 18 Tháng Ba 2019 11:35:00 CH

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, bao gồm 4 mức độ như sau:

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó; Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 204 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện với 41 lĩnh vực; trong đó có 45 thủ tục có hồ sơ hành chính. UBND huyện đã triển khai thực hiện “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3” đối với 10 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực sau: 1. Lĩnh vực Hộ tịch, gồm 3 thủ tục: thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài; thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài; 2. Lĩnh vực Chứng thực, gồm 1 thủ tục: thủ tục Cấp bản sao, trích lục hộ tịch; 3. Lĩnh vực Thành lập về hoạt động của Hộ kinh doanh, gồm 5 thủ tục: thủ tục đăng ký thành lập Hộ kinh doanh; thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh; thủ tục tạm ngừng hoạt động Hộ kinh doanh; thủ tục chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh; thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh; 4. Lĩnh vực Lao động tiền lương, gồm 1 thủ tục: thủ tục đăng ký, đăng ký lại Nội quy lao động của doanh nghiệp.

Hiện nay, UBND huyện đang triển khai thực hiện “Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý tại UBND huyện giai đoạn 2019 - 2020”, theo đó xác định thực hiện chỉ tiêu “cung cấp hơn 80% các Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 đến công dân và doanh nghiệp”. Việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện đã tạo sự thuận tiện cho người dân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của các cơ quan Nhà nước.

                                                                                     TRÚC DAO


Số lượt người xem: 839    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm