SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
9
6
9
0
2
Chỉ đạo - điều hành 06 Tháng Tám 2018 11:10:00 SA

Kết quả lãnh đạo thực hiện đến giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

         Sau Đại hội, Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách huyện để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa X gắn với việc thực hiện Nghị quyết XII của Đảng; hằng năm ban hành Nghị quyết và Chương trình công tác, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thực hiện; xây dựng các tiêu chí đánh giá, tổ chức giám sát, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động định kỳ; qua đó, nhiều nội dung phát sinh mới từ thực tiễn đã được cập nhật kịp thời và đưa vào Nghị quyết, Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền huyện đã bám sát tình hình thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của nhân dân trên địa bàn huyện; đã ban hành nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, quyết liệt, tập trung chỉ đạo và điều hành, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện tiếp tục phát triển ổn định.

          Lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh: Huyện ủy rất quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nhắc nhở việc rèn luyện đạo đức, lối sống, đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên chỉ đạo kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Chỉ đạo thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng ở các loại hình. Phát triển đảng viên mới đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết hàng năm, quan tâm công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và phát triển đảng viên xuất thân từ công nhân, lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Hàng năm, có Kế hoạch lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thực hiện phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên gắn với thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4-Khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4-Khóa XII. Triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, Chương trình phòng, chống tham những, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời lãnh đạo HĐND huyện, UB.MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện triển khai Chương trình giám sát trên nhiều lĩnh vực.

          Công tác xây dựng chính quyền: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thường xuyên chỉ đạo kiện toàn tổ chức và hoạt động của UBND huyện, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và đã duyệt quy hoạch bổ sung nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

          Công tác vận động nhân dân: Công tác dân vận của hệ thống chính trị được quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức, bám sát nhiệm vụ và tình hình thực tế của huyện. Khối đại đoàn kết được tăng cường, tạo sự đồng thuận cao, góp phần quan trọng trong huy động mọi nguồn lực thực hiện chăm lo an sinh xã hội, qua đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, tích cực góp ý xây dựng đảng, điều hành của chính quyền và xây dựng tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng một cách thiết thực hiệu quả.

 

 

          Mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm thực hiện đến cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

 

          Mục tiêu chung: Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, xây dựng, nghiêm túc sửa sai để xây dựng đội ngủ các bộ, đảng viên có năng lực, tâm huyết, biết tổ chức thực hiện nhiệm vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng, nguồn lực để khắc phục các hạn chế, tiếp tục lãnh đạo và thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI; triển khai thục hiện đạt tiến độ các công trình, chương trình trọng điểm, trọng tâm là thực hiện thành công Đề án nâng chất xây dựng nông thôn mới của huyện và các xã; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đổi mới phương thức vận động nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

 

 

          Chỉ tiêu cụ thể: Phát huy những kết quả đạt được trong giữa nhiệm kỳ, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đại hội, duy trì nâng chất các tiêu chí đạt được hàng năm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ, cụ thể: Cuối năm 2018 cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường Đặng Thúc Vịnh, Tô Ký, năm 2019 triển khai thi công, tháng 6/2020 hoàn thành nâng cấp, mở rộng 2 tuyến đường. Tiếp tục kêu gọi đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phan Văn Hớn; Cuối năm 2018, khởi công các công trình: trường Mầm non Đông Thạnh, Mầm non Tân Xuân 1 (giai đoạn 1), tiếp tục thi công công trình trường Mầm non Xuân Thới Thượng; tiếp tục thi công trường THCS Xuân Thới Thượng, THPT Tân Hiệp. Năm 2019, cơ bản hoàn thành công trình trường Mầm non Đông Thạnh, Mầm non Xuân Thới Thượng, Mầm non Tân Xuân 1 (giai đoạn 1), THCS Xuân Thới Thượng, THPT Tân Hiệp. Đến năm 2020, hoàn thành 5/6 công trình trường học, cuối năm 2020 cơ bản hoàn thành thi công trường Mầm non Tân Thới Nhì; Cuối năm 2018, khởi công công trình Nghĩa trang liệt sỹ huyện, năm 2019 hoàn thành cơ bản, tháng 6/2020 hoàn thành và đưa vào sử dụng; cuối năm 2018, hoàn thành chủ trương trình Thành ủy, UBND Thành phố chấp thuận chủ trương xây dựng mới trụ sở Huyện ủy - UBND huyện, năm 2019 - 2020 tiếp tục triển khai theo quy trình và tiến hành lập dự án xây dựng; Cuối năm 2019, cơ bản thực hiện hoàn thành các nội dung Đề án xây dựng nông thôn mới huyện, xã, đến tháng 6/2020 hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn nâng chất (2016 - 2020); Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc đạt từ 95%, dân số huyện tham gia BHYT đạt từ 80% trở lên; Hàng năm, kiềm chế tỷ lệ gia tăng phạm pháp hình sự trên dân số cư trú thực tế; tỷ lệ khám phá án đạt từ 75% trở lên/ tổng số vụ việc thụ lý; kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 mặt. Hàng năm, tỷ lệ thi hành án dân sự về việc được thi hành/tổng số việc có điều kiện thi hành đạt trên 88%. Tỷ lệ thi hành án dân sự về tiền được thi hành/tổng số tiền có điều kiện thi hành đạt trên 77%. Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu 100% cán bộ, công chức thuộc huyện có trình độ đại học và 90% cán bộ, công chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu có trên 90% người lao động nơi có Công đoàn tham gia vào tổ chức; trên 98% Cựu chiến binh vào tổ chức Hội; trên 80% phụ nữ tham gia Hội Liên hiệp Phụ nữ; có trên 80% lao động nông nghiệp tham gia vào các tổ chức thích hợp do Hội Nông dân tổ chức; trên 60% thanh niên vào tổ chức Đoàn - Hội. Các đoàn thể xây dựng lực lượng nòng cốt đạt trên 35% trên tổng số đoàn viên, hội viên.

          PHƯƠNG NAM(Nguồn:HU)


Số lượt người xem: 1964    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm