SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
3
1
3
1
4
4
Chỉ đạo - điều hành 17 Tháng Chín 2018 9:35:00 SA

Đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống của người dân

Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đã ban hành 3 Nghị quyết, trong đó Nghị quyết số 27-NQ/TW ban hành ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW ban hành ngày 23/5/2018 cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là 2 Nghị quyết quan trọng được rất nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đồng tình ủng hộ.

Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương được cán bộ công chức, viên chức và những người làm công ăn lương đặc biệt quan tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Nghị quyết số 27 có nhiều điểm mới phù hợp hơn với tình hình thực tế như: Bãi bỏ hệ thống bảng lương hiện nay được coi là phức tạp, chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Các bảng lương mới đơn giản và phù hợp hơn, chuyển xếp lương cũ sang lương mới bảo đảm không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Nghị quyết số 27-NQ/TW cũng yêu cầu thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp). Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu xây dựng và hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực và chống nạn chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm. Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ. Cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ; mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Nghị quyết số 28-NQ/TW vừa đưa ra nhiều nội dung cải cách để bảo hiểm xã hội (BHXH) thực sự là nội dung chính của hệ thống an sinh xã hội, mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Những hội dung cải cách của BHXH có nhiều tiến bộ, để người dân nắm được các chính sách, quy định về BHXH. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền để người dân biết, nắm rõ, tự nguyện tham gia BHXH.

 

 

Ngành Bảo hiểm cần xây dựng nhiều gói bảo hiểm ngắn hạn, với mức đóng và mức hưởng, phương thức thanh toán đa dạng, phù hợp hơn với người lao động là nông dân, tiểu thương, người buôn bán nhỏ... Nhà nước cũng cần có chính sách hỗ trợ để người dân khi về già được hưởng mức lương hưu phù hợp, có khoản tiền hàng tháng để sinh hoạt, không phải vất vả mưu sinh. Nếu làm được như vậy, thì cải cách về BHXH sẽ thành công và hướng tới mục đích cuối cùng là chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho toàn dân.

          KHÁNH AN


Số lượt người xem: 455    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm