SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
4
8
5
0
6
Chỉ đạo - điều hành 21 Tháng Mười 2019 5:10:00 CH

ĐOÀN GIÁM SÁT QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ HUYỆN

Giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Chi Cục Thuế

Sáng 08/10, Đoàn Giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Huyện ủy có buổi làm việc với Chi bộ Chi Cục Thuế. Đồng chí Nguyễn Tuyết Nhung - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện làm Phó Trưởng đoàn chủ trì. Tiếp Đoàn có đồng chí Đào Ngọc Quý - Chi cục Trưởng Chi cục Thuế; đại diện Cấp ủy Chi bộ, Ban Thanh tra Nhân dân; Tổ trưởng Công đoàn. Đồng chí Đào Văn Quý thông qua Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị.Theo Báo cáo, Chi cục thuếcó 100 cán bộ, viên chức đang công tác, trong đó có 49 đảng viên, 21 đoàn viên, Cấp ủy có 6 đồng chí. Trong thời gian qua Ban lãnh đạo đã thực hiện tốt các nội dung theo hướng dẫn của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cụ thể: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Phân công, phối hợp công tác giữa các bộ phận chuyên môn, các đoàn thể, thanh tra Nhân dân trong việc thực hiện; Công khai công tác quy hoạch nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ viên chức...

 

 

Đồng chí Nguyễn Tuyết Nhung ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Chi Cục Thuế huyện. Đồng thời, nhắc nhở một số nội dung cần thực hiện tốt các nội dung theo Nghị định số 04 của Chính phủ, giúp Chi cục Thuế huyện xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng hiệu quả trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019.

QUỐC THANH

Sáng 10/10, Đoàn Giám sát Quy chế Dân chủ cơ sở (QCDC) huyện do đồng chí Nguyễn Tuyết Nhung - Trưởng phòng Nội vụ huyện làm Trưởng đoàn. Cùng dự có đại diện Huyện đoàn, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Đồng chí Võ Hoàng Dũng - Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ nhà trường cho biết: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động của trường, cụ thể hóa các quy chế, quy định và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện QCDC trong trường. Ban Giám hiệu (BGH) gắn chặt việc thực hiện QCDC với Luật Công chức, viên chức, pháp lệnh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, công khai dân chủ trong việc thực hiện các chủ trương; thực hiện tốt việc công khai tài chính, thi đua khen thưởng, chi thu nhập tăng thêm, công khai mua sắm tài sản, các nội dung phụ huynh học sinh yêu cầu…

Đồng chí Nguyễn Tuyết Nhung biểu dương BGH trường đã thực hiện tốt QCDC, trong năm không có đơn thư khiếu nại vượt cấp; Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo kế thừa. Đề nghị trong thời gian tới,  trường cần: Tiếp tục đảm bảo giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) đúng, đủ thời gian; Cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý. Bổ sung và hoàn thiện báo cáo với các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Ban Thanh tra Nhân dân; Nên thực hiện tổ chức khen thưởng đột xuất và quan tâm bồi dưỡng cán bộ ưu tú giới thiệu để xem xét và kết nạp Đảng.

TỊNH VĂN


Số lượt người xem: 593    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm