SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
2
8
8
7
1
Hội nông dân huyện 14 Tháng Năm 2018 2:30:00 CH

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN HUYỆN NHIỆM KỲ 2018 - 2023 (Kết quả đạt được nhiệm kỳ 2012 - 2018)

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/5/2018. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2018 và bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo, tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân trong thời gian tới, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          Nhìn lại chặng đường của Hội Nông dân huyện từ sau khi tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2018, Ban Chấp hành Hội đã triển khai thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, các chỉ tiêu và chương trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Hội Nông dân huyện hiện có 84 Chi hội (76 Chi hội ấp và 8 Chi hội ngành nghề) với 7.649 hội viên. Nhiệm kỳ 2012 - 2018, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015 với cơ cấu kinh tế của huyện là “Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, Nông nghiệp” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 với cơ cấu kinh tế là “Thương mại - Dịch vụ, công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp”; Đặc  biệt tập trung thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nông nghiệp - Nông dân và Nông thôn” đã tạo sự đồng thuận, phấn khởi đối với giai cấp nông dân. Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã có sự tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động do đó đã đạt được nhiều thành tích khả quan. Cụ thể như: Trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện hội sắp xếp lịch công tác, thường xuyên gắn bó với cơ sở; chỉ đạo Hội nông dân các xã, các Chi hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương; Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, cải tiến chất lượng sinh hoạt đến từng Chi hội và hội viên, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong sinh hoạt Hội, gắn liền mục tiêu nâng cao đời sống sản xuất, kinh doanh cho hội viên, thu hút hội viên mới. Trong nhiệm kỳ đã phát triển 1.289 hội viên mới, đạt tỷ lệ là 161,1%, vượt chỉ tiêu đề ra.

          Trong Phong trào nông dân tham gia xây dựng và phát triển nền nông nghiệp đô thị: Hội đã vận động 224 hộ nông dân chuyển đổi 105 ha đất sản xuất kém hiệu quả chuyển sang mô hình có giá trị kinh tế cao và mô hình nông nghiệp đô thị. Phối hợp Trạm Khuyến nông, Trạm Thú y thực hiện các chương trình tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; tổ chức hội viên tham quan, hội thảo, xây dựng các mô hình nông nghiệp hiện đại, hỗ trợ cây con giống, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Phối hợp tốt với Chi Cục phát triển nông thôn Thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội thuộc Hội Nông dân Thành phố, Phòng Kinh tế, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Hóc Môn và UBND các xã tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp. Qua đó, đã giúp nhiều hộ đã ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng dưa lưới, hoa lan, cây kiểng, rau hữu cơ, rau thủy canh, rau mầm, nuôi cá kiểng, chăn nuôi bò sữa, bò thịt, nuôi heo theo hướng bền vững, tạo nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch.

 

 

          Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” luôn được quan tâm và thực hiện khá tốt, chất lượng nông dân sản xuất xuất kinh doanh giỏi được nâng cao. Trong nhiệm kỳ, có 8 gương Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi được tuyên dương gương Người nông dân tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh; nhiều Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tham gia các hoạt động an sinh xã hội như: đóng góp kinh phí ủng hộ chương trình “Tết làm điều hay”, hỗ trợ vốn không tính lãi, cây con giống, phân bón, nhận giải quyết lao động, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, xây dựng nhà tình thương, sửa chữa nhà ở cho hộ nông dân nghèo… Bên cạnh đó, Hội đã thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa 2 Lực lượng vũ trang với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội... Tích cực vận động hội viên, nông dân hưởng ứng tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; vận động 100% con em nông dân trúng tuyển lên đường nhập ngũ; tham gia tốt các cuộc thi “Nông dân với an toàn giao thông”; huy động lực lượng tham gia tốt các đợt diễn tập phòng thủ, hội thao quốc phòng, mít tinh phòng chống cháy nổ, tháng an toàn giao thông... Hội Nông dân các xã đã tham gia thực hiện tốt việc nhận giáo dục, cảm hóa 695 đối tượng vi phạm pháp luật và vướng các tệ nạn xã hội.

 

 

          Các kết quả trên đã có những tác động tích cực giúp nền nông nghiệp huyện được ổn định, sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị được phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của bà con nông dân không ngừng được cải thiện, góp phần đáng kể trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Với tinh thần và ý chí “Nông dân huyện đoàn kết, sáng tạo, phát triển vì mục tiêu xây dựng nông thôn mới”, tin rằng Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023, sẽ thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng những ưu và khuyết điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ X, để từ đó Ban Chấp hành nhiệm kỳ XI cùng đồng tâm, nhất trí, đoàn kết đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân, xây dựng Nghị quyết Đại hội phù hợp với thực tiễn, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018 - 2023.

TỊNH VĂN


Số lượt người xem: 819    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm