SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
4
8
3
3
8
Nông thôn mới 20 Tháng Tư 2015 11:20:00 SA

Xây dựng nông thôn mới: TÂN XUÂN “ĐI SAU, VỀ TRƯỚC”

 Đề án xây dựng Nông thôn mới xã Tân Xuân được phê duyệt sau cùng trong số 09 xã nhân rộng trên địa bàn huyện (phê duyệt tháng 8 năm 2013). Dù ít nhiều xã bị hạn chế thời gian triển khai và tổ chức thực hiện các công trình xây dựng cơ bản. Thế nhưng bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn xã, Tân Xuân đã “về đích” sớm trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đạt được những kết quả trên ngoài việc huy động sức toàn Đảng, hệ thống chính quyền và nhân dân là sự tháo vát, năng động, sáng suốt lập lộ trình thực hiện từng tiếu chí có khoa học, phân công công việc cụ thể, tăng cường, phát huy khả năng giám sát. Nhìn lại kết quả khảo sát đánh giá trước khi xây dựng và triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Tân Xuân đạt 6/19 tiêu chí  đến việc được thành phố công nhận xã nông thôn mới vào 14.2.2015 mới thấy sự lội “ngược dòng” ngoạn mục của xã.

Theo lộ trình giai đoạn một bắt đầu bằng việc chuẩn bị triển khai đề án (từ tháng 12.2011 – 5/2013). Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của các sở, ngành Thành phố và huyện, sau khi được chọn là xã nhân rộng xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy, UBND, HĐND xã Tân Xuân đã tập trung xây dựng, ban hành nhiều văn bản làm cơ sở chỉ đạo và triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy, UBND xã tổ chức thông tin, quán triệt đầy đủ các nội dung và các nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới tại xã trong toàn đảng bộ, mặt trận, các đoàn thể và nhân dân thông qua các kỳ sinh hoạt tổ nhân dân nhằm đạt được sự thống nhất, đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xã. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng đã kịp thời lồng ghép các nội dung tiêu chí nông thôn mới vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là hoàn thành đề án xây dựng nông thôn mới được đặt lên hàng đầu. Ban Quản lý đề án nông thôn mới xã đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát hiện trạng, xây dựng đề án trình các cấp thẩm định phê duyệt. Khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, giai đoạn 2 đã được lên kể hoạch tỉ mỉ để cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực và được tập trung thực hiện triệt để. Từ tháng 5/2013 đến tháng 12/2014, lãnh đạo xã chỉ đạo các bộ phận liên quan của xã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các sở ngành Thành phố, các phòng ban huyện để xác định danh mục các công trình xây dựng cơ bản cần tập trung đầu tư và các nhiệm vụ khác như: xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội… Ban Quản lý đề án nông thôn mới xã tổ chức sơ kết, đánh giá mặt làm được trên từng tiêu chí và những vấn đề cần phải tiếp tục tập trung theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã chung tay xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống người dân trong xã, hoàn thành các tiêu chí trong đề án luôn được song song thực hiện.

             Đến tháng 7 năm 2014, xã đạt 12/19 tiêu chí, tăng thêm 06 tiêu chí (gồm: nhà ở , hộ nghèo, giáo dục , y tế, hệ thống chính trị , an ninh chính trị và trật tự xã hội), nâng tổng số tiêu chí đạt được là 12/19 tiêu chí. 12/19 tiêu chí là một kết quả khả quan nhưng chưa phải là đích đến. Để đẩy nhanh đạt 19 tiêu chí kết họp duy trì, nâng chất kết quả các tiêu chí đã thực hiện. Đảng ủy, UBND xã dốc sức cho chặng cuối: giai đoạn 3. Đến tháng 01 năm 2015,  xã đã hoàn thành cơ bản thêm 06 tiêu chí gồm: quy hoạch, giao thông , trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, môi trường , nâng tổng số tiêu chí đạt được theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới là 18/19 tiêu chí. Sau đó, UBND xã tập trung triển khai thực hiện đạt tiêu chí cuối cùng và kế hoạch nâng chất các tiêu chí hướng đến mục tiêu xây dựng và giữ vững xã nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

Chia sẻ về những khó khăn trong thực hiên xây dựng nông thôn mới, bà Đỗ Thị Lâm Tuyền, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước khi phê duyệt đề án, xã đạt được 6/19 tiêu chí, nhận thức rõ điều kiện và tình hình  Đảng ủy đã ban hành nhiều Nghị quyết lãnh đạo, UBND xã, Ban quản lý nông thôn mới xã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch huy động toàn bộ sức mạnh của hệ thống chính trị địa phương và nhân dân trên địa bàn xã chung tay xây dựng nông thôn mới. Khi triển khai thực hiện đề án, được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã, đặc biệt là các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí cán bộ hưu trí, Đảng viên gương mẫu trong việc tuyên truyền vận động và tự nguyện đóng góp một phần công sức, vật chất để hỗ trợ cho chính quyền địa phương như: hiến đất, vật kiến trúc trong tổ chức thi công các tuyến đường giao thông nông thôn, gương mẫu thực hiện xây dựng  gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng chính quyền. “Đoàn kết là sức mạnh” – phong trào xây dựng nông thôn mới muốn hiệu quả  phải đi từ dân, lấy sức dân làm gốc. Bà nhấn mạnh : Quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới do dựa vào sức dân là chính nên cần phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc đề ra các kế hoạch thực hiện từng tiêu chí phù hợp với điều kiện tại cơ sở, không rập khuôn, máy móc. Cùng với nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể xã tích cực tham mưu, nỗ lực và có trách nhiệm trong việc triển khai và thực hiện các tiêu chí. Bà Đỗ Thị Lâm Tuyền, Chủ tịch UBND xã Tân Xuân cho biết thêm: Đề án xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn, quy mô lớn và mục tiêu phù hợp với nguyện vọng người dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ rất cao. Quá trình triển khai thực hiện trước hết cần tập trung cho công tác tuyên truyền, phải làm cho người dân nhận thức thật ngắn gọn nhưng đầy đủ kết quả đạt được cuối cùng của đề án cũng chính là thành quả mà người dân được thụ hưởng nhiều nhất. Để làm được việc đó, phải thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, toàn bộ hệ thống chính trị từ cơ sở phải thực sự nắm vững các nội dung đề án, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền lồng ghép để chuyển tải nội dung của đề án đến từng tầng lớp nhân dân. Từ việc chọn các vị cao niên, lão thành cách mạng có uy tín hoặc cán bộ đương nhiệm có phương pháp tuyên truyền, vận động tốt, tác phong gần gũi với nhân dân, am hiểu về đề án là một phương pháp tốt để vận động nhân dân. Đến việc khảo sát hiện trạng các tiêu chí, nhất là các công trình phúc lợi công cộng (đường giao thông nông thôn, Trụ sở Ban nhân ấp…) phải chặt chẻ để đề xuất qui mô đầu tư cho phù hợp, tránh khi tổ chức thực hiện phải điều chỉnh gây chậm trễ tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó đi ngũ cán bộ là điều kiện quan trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình xây dựng nông thôn mới.

Những con đường trang khang, cơ sở vât chất thuận lợi, đường thông hè thoáng, sạch ngõ, đẹp nhà, dân sinh ổn định, đời sống một phồn vinh… là những kết quả đáng trân trọng, biểu dương cho sự nỗ lực, sáng tạo, trách nhiệm không mệt mỏi của cả Đảng bộ và nhân dân xã Tân Xuân. Đây còn  là công trình, việc làm ý nghĩa nhất kỷ niệm 85 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2015, khẳng định sự phát triển vươn lên đẹp giảu của cả dân tộc Việt Nam trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa dất nước.

 

HẠ THI


Số lượt người xem: 2067    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm