SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
5
1
0
6
9
Thông tin cần biết 01 Tháng Bảy 2019 7:15:00 CH

Các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2019

STT

TÊN VĂN BẢN

NGÀY

 

NGHỊ ĐỊNH

 

1

Nghị định số 50/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội

BH: 07/06/2019

HL: 24/07/2019

2

Nghị định số 49/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

BH: 06/06/2019

HL: 25/07/2019

3

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

BH: 13/05/2019

HL: 01/07/2019

4

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

BH: 16/05/2019

HL: 05/07/2019

5

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

BH: 20/05/2019

HL: 01/07/2019

6

Nghị định số 47/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

BH: 05/06/2019

HL: 20/07/2019

7

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

BH: 09/05/2019

HL: 01/07/2019

8

Nghị định số 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

BH: 10/05/2019

HL: 01/07/2019

 

QUYẾT ĐỊNH

 

1

Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử

 BH: 10/05/2019

HL: 01/07/2019

 

THÔNG TƯ

 

1

Thông tư số 79/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

BH: 11/06/2019

HL: 25/07/2019

2

Thông tư số 34/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần

BH: 11/06/2019

HL: 29/07/2019

3

Thông tư số 31/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

BH: 05/06/2019

HL: 25/07/2019

4

Thông tư số 08/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ

BH: 10/06/2019

HL: 25/07/2019

5

Thông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

BH: 25/12/2018

HL: 01/07/2019

6

Thông tư số 35/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet

BH: 24/12/2018

HL: 01/07/2019

7

Thông tư số 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tiền gửi tiết kiệm

BH: 31/12/2018

HL: 05/07/2019

8

Thông tư số 49/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tiền gửi có kỳ hạn

BH: 31/12/2018

HL: 05/07/2019

9

Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa

BH:  03/05/2019

HL: 01/07/2019

10

Thông tư số 27/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

BH: 14/05/2019

HL: 01/07/2019

11

Thông tư số 28/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông

BH: 21/05/2019

HL: 15/07/2019

12

Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

BH: 14/05/2019

HL: 01/07/2019

13

Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

BH: 17/05/2019

HL: 01/07/2019

14

Thông tư số 19/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

BH: 23/05/2019

HL: 10/07/2019

15

Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

BH: 20/05/2019

HL: 05/07/2019

16

Thông tư số 04/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

BH: 24/05/2019

HL: 15/07/2019

17

Thông tư số 07/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

BH: 01/06/2019

HL: 15/07/2019

18

Thông tư số 06/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

BH: 01/06/2019

HL: 15/07/2019

19

Thông tư số 30/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương

BH: 28/05/2019

HL: 15/07/2019

20

Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

BH: 30/05/2019

HL: 15/07/2019

 

NGHỊ QUYẾT

 

1

Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ

BH: 18/06/2019

HL: 15/07/2019

2

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền

BH: 24/05/2019

HL: 07/07/2019


Số lượt người xem: 877    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm