SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
1
6
7
9
1
Thể thao 02 Tháng Tư 2018 12:50:00 CH

Ngành Thể dục Thể thao 72 năm xây dựng và trưởng thành

KỶ NIỆM 72 NĂM TRUYỀN THỐNG NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO

 (27/3/1946 - 27/3/2018)

 

Ngành Thể dục Thể thao 72 năm xây dựng và trưởng thành

 

          Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mọi lĩnh vực hoạt động của đất nước, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự tiến bộ và hạnh phúc của nhân dân. Thể dục thể thao là một trong những lĩnh vực được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, chỉ đạo, xây dựng và phát triển ngay từ sau Cách mạng Tháng 8 thành công và trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Thể dục thể thao là một công tác cách mạng, tức là Người đã đặt thể dục thể thao ngang hàng với các công tác khác, như công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác văn hoá, giáo dục...  

         Vào ngày 30/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 14, thành lập Nha Thể dục Trung ương thuộc Bộ Thanh niên, tiền thân của ngành Ngành Thể dục Thể thao ngày nay. Để tăng cường và mở rộng các hoạt động thể dục thể thao và trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tiếp Sắc lệnh số 38 ngày 27/3/1946 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục, thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục. Cũng trong tháng 3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục”, chỉ ra mục đích, tính chất của phong trào thể dục thể thao, của nền thể dục thể thao Việt Nam. Tháng 5/1946, Người đích thân phát động phong trào “Khoẻ vì nước”...  Chính vì thể dục thể thao có vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phong trào thể dục thể thao phải trở thành phong trào chung của toàn dân. Người kêu gọi toàn dân luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện thân thể, người khỏe mạnh thì mới đủ sức tham gia mọi công tác cách mạng. Người nói: “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khoẻ, tức là góp phần cho cả nước mạnh khoẻ. Điều đó có ý nghĩa sâu sắc không chỉ về sức khoẻ của nhân dân, mà cả về vật chất và tinh thần của dân tộc. Những việc làm thiết thực nêu trên cho thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh ra nền thể dục thể thao của nước Việt Nam mới.

          Qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, nền thể dục thể thao nước nhà đã có những bước tiến mới qua từng chặng đường phát triển. Mỗi chặng đường đi qua được ghi dấu ấn với sự phát triển của phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao trên con đường hội nhập thể thao Quốc tế.

                                                          PHƯƠNG NAM (Nguồn: Phòng VH&TT)


Số lượt người xem: 835    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm