SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
2
5
4
3
0
1
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị H.Hóc Môn 26 Tháng Sáu 2017 12:00:00 SA

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TRUNG TÂM BỔI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

 

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

 

Sáng 20/6, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã diễn ra Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa II/ 2017 cho 160 đảng viên mới kết nạp trong Đảng bộ huyện năm 2016. Đến dự có đồng chí Trần Thị Hồng Thu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tố chức Huyện ủy; đồng chí Tô Tấn Đức - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và đông đủ các học viên. Được biết, lớp sẽ học tập nghiên cứu 10 bài học: Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liến với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế  - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Trần Thị Hồng Thu đề nghị các đồng chí học viên thực hiện nghiêm túc các quy định của lớp học, tập trung dành thời gian lên lớp và cùng nhau thảo luận, cập nhật những kiến thức, nhận thức đúng đắn về tổ chức Đảng để trở thành đảng viên chính thức trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu các Đảng viên mới luôn phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cũng như nghiệp vụ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

 

  Được biết, lớp học diễn ra từ ngày 20/6  đến ngày 25/7, học vào thứ tư và chủ nhựt hàng tuần. Cuối khóa học, các học viên tham quan học tập kinh nghiệm, thi kiểm tra cuối khóa, được cấp giấy chứng nhận và xét trở thành Đảng viên chính thức.

 

 

                                                           KIM HÂN

 


Số lượt người xem: 1209    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm