SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
3
0
3
4
5
Văn hóa - Giáo dục 08 Tháng Mười 2018 9:40:00 SA

Công nhận huyện đạt phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 4/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi; Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 6/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 2/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND Thành phố về quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Ngày 10/9/2018, đồng chí Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND Thành phố ký Quyết định số 3930/QĐ-UBND về việc công nhận huyện Hóc Môn đạt phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017. Theo đó, huyện đạt như sau: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt chuẩn; Phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn mức độ 3; Phổ cập giáo dục THCS đạt chuẩn mức độ 3; Phổ cập trung học đạt chuẩn; Xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2.

 

 

          UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, UBND huyện chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, có nhiệm vụ duy trì, phát huy kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TỊNH VĂN (Nguồn UBND huyện)


Số lượt người xem: 921    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm