SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
3
0
5
5
0
Văn hóa - Giáo dục 07 Tháng Giêng 2019 11:45:00 CH

Những kết quả đạt được qua 3 năm thực hiện Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam (2016 - 2018)

          Trong 3 năm (2016 - 2018), để kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND Thành phố về Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam trên địa bàn Thành phố và Kế hoạch số 1436/KH-UBND ngày 24/4/2015 của UBND huyện về thực hiện “Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn huyện. UBND huyện đã ban hành 27 văn bản chỉ đạo và phòng Văn hóa và Thông tin ban hành 53 văn bản để hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể, các xã - thị trấn thực hiện. Kết quả được ghi nhận: tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình… trung bình hàng năm đạt từ 83% đến 88%. Các nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được các ngành, các cấp triển khai như: Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt ở ấp, tổ và các đoàn thể. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa hàng năm từ 94,88% đến trên 95%. Tỷ lệ nam, nữ trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình đạt 100%...

          Các ban ngành huyện đã cấp phát 77.888.779 quyển sách và tài liệu tuyên truyền Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng tổ chức tốt cuộc sống gia đình... Qua phương tiện thông tin đại chúng, Đài Truyền thanh huyện đã phát thanh 530 lượt về các nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật trong lĩnh vực gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; hôn nhân và gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em... với tổng thời lượng 1.048 phút, đăng 284 tin, bài trên Bản tin Hóc Môn. Duy trì Chuyên mục “Xã hội - Gia đình” lồng ghép vào Chương trình thời sự ngày thứ Tư hàng tuần, nội dung là những mẩu chuyện về văn hóa ứng xử trong gia đình, đề cao các chuẩn mực đạo đức gia đình. Về cổ động trực quan, Trung tâm Văn hóa huyện và 12 xã - thị trấn thực hiện được 125 băng-rôn, 117 pa-nô tuyên truyền về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; hôn nhân và gia đình; Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày gia đình Việt Nam 28/6... Bên cạnh đó, phòng Văn hóa và Thông tin huyện (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện) tham mưu tổ chức được 3 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc huyện và xã - thị trấn. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về giáo dục đời sống gia đình và thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” cho 160 người là thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình và Tổ Giúp việc cấp huyện, cán bộ phụ trách công tác gia đình 12 xã - thị trấn, thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc xã Thới Tam Thôn. Biên soạn 30 bài tuyên truyền gửi Đài Truyền thanh huyện và xã - thị trấn phát thanh; phát hành 172 quyển tài liệu về công tác gia đình, 4.570 tài liệu bướm tuyên truyền “Một số hành vi và mức xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống bạo lực gia đình”.
 
          Theo thống kê từ cấp xã, từ năm 2016 đến nay, toàn huyện xảy ra 5 vụ bạo lực gia đình và đều có tính chất bạo lực thân thể, 5 nạn nhân bị bạo lực đều là phụ nữ. Với số liệu nêu trên, huyện không đạt chỉ tiêu giảm từ 10 - 15% hộ gia đình có bạo lực gia đình theo Kế hoạch đề ra. Thực hiện mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, hiện nay có 12/12 xã thực hiện hoàn chỉnh các nội dung mô hình theo quy định của Thành phố, cụ thể: có thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình và xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động; thành lập các Câu Lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc; trang bị Tủ sách về gia đình; thành lập các Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; thành lập các Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Qua kết quả thực hiện các nội dung Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện nhận định: công tác tuyên truyền, giáo dục đã được các cấp, các ngành phối hợp thực hiện tốt, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng của các mục tiêu Chiến lược. Tuy nhiên, việc tuyên truyền vẫn còn hạn chế về nội dung và hình thức, chưa vận động được đông đảo người lao động nhập cư và nam giới tham dự. Tình trạng bạo lực gia đình tuy có giảm so với các năm trước đây nhưng chưa thật sự mang tính bền vững. Đáng lưu ý là đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình cấp xã chưa ổn định, thường xuyên thay đổ, lại kiêm nhiệm nhiều việc nên phần nào làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Khắc phục các mặt còn hạn chế nêu trên, Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam sẽ ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.   

Số lượt người xem: 1135    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm