SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
2
4
3
6
0
8
Văn hóa - Giáo dục 02 Tháng Ba 2020 6:50:00 CH

Nhìn lại 15 năm xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện

Công tác lãnh đạo chỉ đạo, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 49-CT/TW: Trên cơ sở nội dung Chỉ thị 49- CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư  Trung ương Đảng (Khóa IX), Huyện ủy Hóc Môn đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ngành liên quan và Đảng ủy – UBND các xã – thị trấn quan tâm thực hiện công tác gia đình, gắn công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em. Định kỳ hàng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và thông tin tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) tại 12 xã – thị trấn. Kiện toàn Ban chỉ đạo xã – thị trấn và các Nhóm PCBLGĐ ấp – khu phố, thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam…


          Trong 15 năm qua, UBND huyện, UBND các xã – thị trấn tập trung triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân và cộng đồng về công tác xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Triển khai đến từng Chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các tầng lớp Nhân dân, tuyên truyền về các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong chiến lược xây dựng gia đình, bảo đảm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và bình đẳng, mỗi cặp vợ chồng chỉ có hai con, lấy hạnh phúc gia đình làm động lực phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng gia đình là tế bào lành mạnh, là nền tảng của xã hội phát triển bền vững.
Chỉ đạo UBND các xã – thị trấn quan tâm tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm, gặp mặt, các hoạt động vui chơi giải trí, văn nghệ - thể thao, thể dục dưỡng sinh, phong trào aerobic… gắn kết thành viên trong gia đình. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể quán triệt đến đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Mở chuyên mục xây dựng “Gia đình văn hóa”, tuyên truyền phổ biến, giáo dục về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện, xã – thị trấn. Tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; triển khai các ban ngành, đoàn thể, xã – thị trấn tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày Quốc tế phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 25/11…

          Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, bảo đảm kết quả của chương trình giảm nghèo bền vững; tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi gia đình; đẩy mạnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo các gia đình khó khăn đều được quan tâm khảo sát trợ giúp, hỗ trợ bằng giải pháp phù hợp, hiệu quả để ổn định cuộc sống, góp phần đem lại hạnh phúc, ấm no cho mỗi gia đình.
Tính đến cuối năm 2019,  toàn huyện kéo giảm chỉ còn 522 hộ nghèo theo chuẩn của Thành phố, chiếm tỷ lệ 0,53% ; hộ cận nghèo còn 905 hộ, tỷ lệ 0,91%. Hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ 3 còn dưới 4,95%; chăm sóc trẻ sống tại công đồng 99.154 em; kéo giảm số hộ còn liên quan tệ nạn ma túy 112 hộ…
 Huyện kiểm tra công nhận toàn huyện có 81.004 hộ / 84.480 hộ đăng ký đạt chuẩn Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ  95,93%; kéo giảm số vụ bạo lực gia đình từng năm, năm 2010 xảy ra 44 vụ, năm 2015 xảy ra 1 vụ, đến năm 2019, không còn phát hiện bạo lực gia đình trên địa bàn các xã –thị trấn (trong đó, chọn xã Tân Thới Nhì làm điểm về PCBLGĐ, xã Xuân Thới Thượng làm điểm về xây dựng nông thôn mới…).

 
           Những phong trào, mô hình tốt về công tác gia đình: Huyện đã tập trung chỉ đạo các đoàn thể Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh tuyên tuyền, vận động đoàn viên, hội viên đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, văn minh, tiến bộ. Phát động cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nêu gương vận dộng Nhân dân xây dựng gia đình hạnh phúc, đạt chuẩn gia đình văn hóa tiêu biểu.. UBND các xã – thị trấn, thông qua hoạt động ban ngành, đoàn thể cơ sở, tổ chức các các hội thi, các buổi giao lưu, tọa đàm, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao... hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm; nâng trình độ nhận thức của quần chúng về xây dựng gia đình “No ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc”, tiếp tục triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân dẩy mạnh phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em…

      Thành lập và duy trì hoạt động 87 Câu lạc bộ “ xây dựng gia đình hạnh phúc” với 3.335 thành viên; 12 CLB Tiền hôn nhân; 13 điểm tư vấn sức khỏe sinh sản – tiền hôn nhân, với 625 cộng tác viên. Tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm: nuôi dạy con chăm ngoan, thành đạt; phát huy hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình”; phòng, chống bạo lực gia đình; tham gia vệ sinh đường phố, bảo vệ môi trường; thực hiện Vệ sinh an toàn thực phẩm, An toàn giao thông; các CLB “Thể dục Dưỡng sinh” …
         Hội Phụ nữ phát động phong trào đăng ký thực hiện xây dựng gia đình “5 không - 3 sạch”; chăm sóc giúp đỡ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, gia đình thương binh nặng có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 27/7.Thực hiện phong trào “Nuôi heo đất vì phụ nữ và trẻ em nghèo”. Đoàn Thanh niên đẩy mạnh giáo dục về kỹ năng sống cho thanh thiếu niên. Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh: nâng cao trách nhiệm nam giới tham gia công việc trong gia đình, gương mẫu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại, ngược đãi, bạo lực, bóc lột đối với phụ nữ, trẻ em.
         Ổn định đội ngũ cán bộ công tác gia đình, CTV Dân số - KHHGĐ và cán bộ chăm sóc bảo vệ trẻ em. Tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu. Tổ chức gặp mặt toạ đàm, giao lưu gia đình hạnh phúc, phát huy vai trò giới nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6… Tiếp tục đưa công tác gia đình đạt nhiều kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

                                                                                            BÌNH MINH


Số lượt người xem: 660    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm