4
5
6
7

Thống kê chuyên mục hỏi đáp

  • Tổng số câu hỏi: 1
  • Tổng số câu trả lời: 1
  • Tổng số câu đã trả lời: 1
1

Trả lời

Câu hỏi được hỏi bởi Đặng Ngọc Huyền vào ngày 26/06/2017
Kính gữi quý cơ quan . Công ty chúng tôi có nhu cầu xây dựng bảng quảng cáo trên 20m2 gắn vào công trình nhà . Xin quý cơ quan hướng dẫn cụ thể cần những giấy tờ gì ? nộp đơn ở phòng ban nào ?. Mong phản hồi sớm từ quý cơ quan